3D同人裸体爆乳18禁免费网站

3D同人裸体爆乳18禁免费网站

一小儿吐酸,作渴饮冷,腹痛发热,用人参养胃汤加黄连一剂,吐热稍定;又用保和丸一服,腹痛顿止。 余谓肝经风热,用柴胡饮子一剂,而赤痛止。

 余见患前症,不服此药而危者多矣,一小儿饮食后即泻,先用六君、升麻、神曲、山楂而止,又用五味异功散加升麻而痊。若认为阴火,用黄柏、知母等药,复伤生化之源,其亦不治者矣。

愚按∶前方肝脾疳积,食积发热,目生云翳;或疳热,颈项结核;或耳内生疮,肌体消瘦,发热作渴,饮食少思,肚腹膨胀;或牙龈蚀落,项腮腐烂,阴囊、玉茎生疮;或胸胁小腹作痛,并效。愚按∶前方治心肝二经风热。

 疳劳者,潮热往来,五心烦热,盗汗骨蒸,嗽喘枯悴,渴泻饮水,肚硬如石,面色如银。 目淡青必发惊,更有赤者当搐,为肝怯也。

肾气怯则脑髓虚,而囟不合,此由父母精血不足,宜用地黄丸补之。 一小儿不时干呕,不乳腹膨,此脾胃虚而将成疳也,用四味肥儿丸以治疳,四君子汤以健中而痊。

若乳母肝心二经有热者,用栀子清肝散。但手足逆冷,又用六君子汤,调补元气而安。

Leave a Reply